SIBERY HUSKY, KES TA ON !?

Siberi huskyd on keskmist kasvu töökoerad. Nad on kiired ja kerged, nende liikumine on graatsiline. Huskyd on intelligentsed, uudishimulikud, aktiivsed ja tugeva töötahtega ning tänu oma tolerantsele loomule sobivad väga hästi inimestega.
Siberi husky on algselt pärit praeguse Venemaa aladelt, täpsemalt Siberist, kus tšuktšid kasvatasid neid juba tuhatkond aastat tagasi. Neid kasutati põhiliselt kelgukoertena aga ka põhjapõtrade ajajate, valvekoerte ning seltsikoertena (ka lastele mängukaaslasteks).
Esimesed huskyd tõi Alaskale 1908. aastal karusnahakaupleja William Goosak.1909. aastal osalesid tema koerad 650 km pikkusel "All Alaska Sweepstake" koerarakendite võistlusel ning saavutasid kõigi üllatuseks kolmanda koha. Huskyd muutusid Alaskal populaarseks just tänu oma kiirusele ja vastupidavusele kelgurakendis.
Üks kuulsamaid kelgukoerte juhte oli norralane Leonhard Seppala. 1925. aastal päästsid koerarakendid Nome`i (Alaskal) elanikud difteeria epideemiast kui tõid USA-st päästva seerumi. Ka Seppala huskyd osalesid seerumi toomisel ning tänu sellele said huskyd USA-s veelgi populaarsemaks. Huskyd osalesid ka admiral ­Byrdi Antarktika-ekspeditsioonil ning Roald Amundseni polaarekspeditsioonidel.
Koerte aretusse andsid märkimisväärse panuse Leonhard Seppala, Elisabeth Ricker ja kanadalane Harry Wheeler.
1930. aastal tunnustas Ameerika Kennelklubi siberi husky tõugu ametlikult. Tõustandard avaldati esmakordselt 1932 aasta aprillis. FCI-s (Fédération Cynologique Internationale) tunnustas tõugu aastal 1966. Praegune kasutuselolev tõustandard on kinnitatud:
- AKC-s 28.11.1990
- FCI-s 02.02.1995 (standard nr 270)
Tõu sihipärane aretamine toimus pärast II maailmasõda põhiliselt Põhja-Ameerikas. Peale siberi husky Ch. Bonzo of Anadyr esmakordset BIS võitu 1955 aastal kasvas tõu populaarsus veelgi. Alles 1950-ndatel hakkas husky levima jõudsamalt ka mujale, esialgu peamiselt Skandinaaviamaadesse. Tänaseni peetakse kõige ihaldusväärsemateks just USA kennelitest pärit huskysid.
Tänapäeval on huskyde algsetest kasutusaladest säilinud nende kasutamine kelguveokoertena ning lisandunud on nende pidamine seltsikoertena ja harrastuskoertena. Tänu sellele on ka huskydel toimunud tõusisene jagunemine: esineb tööliini- (kelguvedu), näituseliini- (seltsikoerad) ja vanaliini- (püütakse säilitada teatud algupära) huskysid. Kõigi kolme seas esineb erinevusi nii iseloomu, kasutuse kui ka välimuse poolest. See asjaolu aga ei pane nende kasutusalale olulisi piire, nii võib näituseliini ja vanaliini koeri kasutada kelguveoks ning tööliini koeri pidada harrastuskoerana.
Skandinaaviamaades (Soome, Rootsi, Norra) on husky põhiliselt töökoer.
Suurbritannias on tõug erandlikult säilinud nii, et pole tekkinud näituse-ja töökoerte liine. Viimastel aastatel on sinna toodud rohkem näitusekoeri ja ilmselt ka Suurbritannias jaguneb tõug tulevikus näituse- ja töökoerteks.
Hollandis olid aastaid kõik koerte veotööd keelatud. Praegu on registreeritud arktilised koerad siiski lubatud veotööle, teistele tõugudele on see endiselt keelatud.
Lõuna-Euroopas on ülekaalus näituseliinid, ainult mägedes esineb mõningaid kelguveokeskusi. Rakendisport on tänasel päeval väga populaarne Lõuna-Euroopas ja Saksamaal ning huskysid kasutatakse lumepuuduse tõttu nii jalgratta kui ka kolmerattaliste kärude ees. Korraldatakse ka rakendispordivõistlusi.
Lõuna-Ameerika huskyd on kõik põhiliselt USA liinidest ja näitusekoerad, samuti Lõuna Aafrikas elavad huskyd. Huskysid peetakse tänapäeval kõikidel mandritel, kaasa arvatud Austraalias, kus on märkimisväärne populatsioon.
Eestisse jõudis esimene siberi husky tõugu koer 1997. aastal Venemaalt. 2009. aasta juulikuu seisuga on Eesti Kennelliidus regitreeritud 153 siberi huskyt. Eestisse on huskysid toodud Ameerikast, Hispaaniast, Ungarist ja Poolast, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt ning ka Rumeeniast. Põhiliselt on Eesti husky ikkagi näituseliini esindaja.
Kõige paremini sobib husky inimesele, kes on aktiivsete eluviisidega: rändaja, jalgrattur, loodusehuviline, ning kellel on ruumi mitmele koerale, kuna husky talub üksindust halvasti. Siberi husky ei sobi valvekoeraks, kuna suhtub ühtviisi sõbralikult kõikidesse inimestesse.
Siberi huskydele leidub palju erinevaid tegevusalasid. Näiteks kelgu, käru või jalgratta vedamine, suusatajavedu, canicross, canirullitamine, matkamine, agility, näitused. Mõned huskyd ka ujuvad hea meelega.  

Siberi husky tutvustus

 
Make a Free Website with Yola.